ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τα σήματα του θεσμού Coiffure Awards δικαιούνται να φέρουν αποκλειστικά μόνο οι επιχειρήσεις εστίασης/τροφίμων/παραγωγοί που επιβραβεύονται κατά έτος. Όλα τα σήματα του Coiffure Awards απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν από μη βραβευμένες επιχειρήσεις.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

Η εταιρία που διαχειρίζεται εμπορικά τον θεσμό Coiffure Awards επιφυλάσσεται επί παντός νομίμου δικαιώματος της για τυχόν χρήση του σήματος από επιχειρήσεις που δεν το δικαιούνται. Σε περίπτωση που εντοπιστούν επιχειρήσεις να φέρουν το ειδικό αυτοκόλλητο ή certificate παράτυπα, θα αξιώσει οικονομική αποζημίωση για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτης και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

ΣΗΜΑΤΑ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ – ΤΙΤΛΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο θεσμός Coiffure Awards δίνει το δικαίωμα και την έγκριση στις βραβευμένες επιχειρήσεις  για  τη χρήση του certificate αλλά και του επίσημου σήματος  τα οποία παραλαμβάνουν τόσο σε εκτυπώσιμη μορφή αυτοκόλλητου όσο και ηλεκτρονικά. Το σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την βραβευμένη επιχείρηση σε όλα τα διαφημιστικά έντυπα, τα social media, σε οπτικοακουστικό υλικό αλλά και όλες τις προωθητικές ενέργειες. Σε περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα σε περιοχές που δεν έχουν βραβευτεί στην κατηγορία τους, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του λογότυπου, διότι θα δημιουργηθεί σύγχυση και αθέμιτος ανταγωνισμός.

Απαγορεύεται ρητώς η ανατύπωση του ειδικού αυτοκόλλητου ή του certificate από βραβευμένους  παραλήπτες όπως και η απόδοση αυτών σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες ή άλλες επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που η επιχείρηση θέλει περισσότερα από ένα αυτοκόλλητο ή δεύτερο certificate, μπορεί να το αιτηθεί τηλεφωνικά στο 210 3006080, μέσω email στο [email protected] ή να απευθυνθεί απευθείας στον αρμόδιο συνεργάτη μας.

Το Coiffure Awards διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει άλλα εμπορικά σήματα επιχειρήσεων όπως χορηγούς στα certificate και στα ειδικά αυτοκόλλητα  που αποδίδει χωρίς καμία προειδοποίηση. 

Τυχόν παραποίηση ή χρήση που μειώνει ή ζημιώνει την ουσία του επίσημου σήματος των Coiffure Awards όπως και οι έκνομες και με δόλο ενέργειες δίδουν το δικαίωμα της αποζημίωσης στη διαχειρίστρια εμπορική εταιρία του θεσμού.

Οι βραβευμένες επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να φέρουν τα σήματα σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια θέλουν επ’ αορίστου χρόνου. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα να ανασκευάσουν τα σήματα ή αυθαίρετα να αλλάξουν σε αυτά την χρονολογία. Το ίδιο ισχύει και για τα certificate και τα ειδικά αυτοκόλλητα πιστοποίησης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι επιχειρήσεις εστίασης  που βραβεύονται και παραλαμβάνουν  το ειδικό αυτοκόλλητο αλλά και το certificate αποδέχονται ότι τα Coiffure Awards θα δημοσιεύσουν τα ονόματά τους στον επίσημο διαδικτυακό ιστό, τα social media, αλλά και μέσω των προωθητικών ενεργειών του θεσμού σε τρίτους ιστότοπους, εφημερίδες, περιοδικά και τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές. Αυτομάτως αποδέχονται ότι κάθε αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή της λίστας ή ακόμα η μεμονωμένη δημοσίευση της επιχείρησής τους από τρίτο μέσο που πιθανόν να συνδέεται με χαρακτηρισμούς μειωτικού ή εγκωμιαστικού χαρακτήρα δεν  καθιστά υπεύθυνο τα Coiffure Awards.

Όροι Χρήσης και Πολιτική Χρήσης Δεδομένων

Η εμπορική διαχειρίστρια G POiNT ADV S.M.P.C. (εφεξής «Coiffure Awards»), εταιρεία που δημιούργησε και διαχειρίζεται τον ιστότοπο www.coiffureawards.gr (εφεξής o «ιστότοπος»), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους παρακάτω όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του ιστοτόπου καλείται να διαβάσει και να αποδεχθεί την επίσκεψη/χρήση των σελίδων-υπηρεσιών του ιστοτόπου μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Στο εξής , όπου αναφέρονται δικαιώματα, υποχρεώσεις και ιδιοκτησίες του ιστοτόπου, εννοούνται τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και ιδιοκτησίες των Coiffure Awards.

ΠΡΟΙΜΙΟ

Τα Coiffure Awards παρέχουν στους επισκέπτες – χρήστες του ιστοτόπου υπηρεσίες, σελίδες, επιλογές, διάφορα εργαλεία επικοινωνίας, υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, οπτικοακουστικό υλικό, ενημέρωση για τις κοινωνικές δραστηριότητες του θεσμού των Coiffure Awards, διασκέδαση, διαφημίσεις κλπ. Οι υπάρχουσες και τυχόν μελλοντικές νέες υπηρεσίες υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο .

Τα Coiffure Awards μπορούν να τροποποιήσουν  οποτεδήποτε το περιεχόμενο του ιστότοπου ή να καταργήσουν υπηρεσίες ή μέρος αυτών και να ενημερώνει σχετικά τους χρήστες.

Ο επισκέπτης – χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστότοπου και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου.

Ο ιστότοπος διασφαλίζει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του. Στο παρόν γίνεται ενημέρωση για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών – χρηστών σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε 2016/679) και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων αυτού.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Επισκέπτες /χρήστες του ιστότοπου που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανήλικους και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν από τον ιστότοπο. Εάν ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατόν να ελέγχεται συνεχώς, ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη. Όπου οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι κατάλληλες και για ανηλίκους, αυτοί θα πρέπει πάντοτε να βρίσκονται υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών σχεδίων, videos, γραφικών, κειμένων, υπηρεσιών και όλα τα αρχεία αυτού του δικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα των Coiffure Awards και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω από τον χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο, ο χρήστης αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά για αποζημίωση των ανωτέρω.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου και αποδέχονται την αποκλειστική ευθύνη τους σχετικά με τα παρακάτω για:

  1. Αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ή email οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, συκοφαντικό, απειλητικό, χυδαίο, άσεμνο προσβλητικό, ενοχλητικό, ρατσιστικό, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, εκφράζει εμπάθεια και κάθε είδους διακρίσεις.
  2. Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο.
  3. Ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση.
  4. Παραχάραξη ή αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών.
  5. Αποστολή, ανάρτηση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που περιέχει κακόβουλο λογισμικό, αρχεία – προγράμματα που διακόπτουν, προκαλούν βλάβη, καταστρέφουν τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ή παραβιάζει ευρεσιτεχνία, πνευματικά δικαιώματα , σήματα ή άλλα δικαιώματα και τρίτων.
  6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάστασης από άτομο που δεν νομιμοποιείται να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο.
  7. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση οποιασδήποτε εθνικής, Ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας.
  1. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτική ζωής και των δικαιωμάτων τρίτων (π.χ. συλλογή ή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών). Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης .

ΒΛΑΒΗ –ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον ιστότοπο για οποιαδήποτε νομική διαφορά προκύψει με τρίτους λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέτει για ανάρτηση, δημοσίευση κλπ. μέσω των υπηρεσιών του ιστότοπου.

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ιστότοπος δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία ή και την τυχόν εμπορική συναλλαγή του χρήστη/μέλους με τους τρίτους που διαφημίζονται στον ιστότοπο.

COOKIES

Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί COOKIES για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Γενικά για τα Cookies

Θεωρούμε σημαντικό να ξέρετε ποια είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστο-σελίδα μας και για ποιους λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωση και προστασία σας αλλά και η καλύτερη εμπειρία από την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας.

Έτσι χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργίας της, τη σωστή περιήγηση σας, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Επίσης, τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες  χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας, πώς περιηγούνται ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενο του ιστοτόπου.

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεστε διάφορες σελίδες στο διαδίκτυο. Τα Cookies δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά, οι προσωπικές σας προτιμήσεις θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν και κάθε φορά που θα μπαίνατε σε μία ιστοσελίδα, θα ήταν σαν να μπαίνατε για πρώτη φορά. Τα cookies είναι απόλυτα ασφαλή και δεν αποθηκεύουν διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνου.

Ποια Cookies χρησιμοποιούνται;

Η ιστοσελίδα μας όπως και όλες οι ιστοσελίδες, για να λειτουργήσει ομαλά και να εξυπηρετήσει στο μέγιστο τον χρήστη, χρησιμοποιεί cookies. Στα επόμενα tabs αναλύουμε τις τέσσερις κατηγορίες που χρησιμοποιούνται

Απολύτως Απαραίτητα – Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Τα Cookies αυτά σας επιτρέπουν να κάνε-τε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του ιστότοπου, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα και χωρίς αυτά, η ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου δεν είναι δυνατή.

Cookies Λειτουργικότητας/Προτιμήσεων

Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας όπως γλώσσα, currency κλπ., ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα cookies, δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα της περιήγησης σε άλλους ιστότοπους. Στην περίπτωση που απορρίψετε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου μας και να περιοριστεί η πρόσβασή σας στο περιεχόμενό του. Για παράδειγμα σε κάθε κλικ που θα κάνετε στη σελίδα, να σας ζητάει ξανά και ξανά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

Cookies Στατιστικών 

Πρόκειται για τα cookies που αξιοποιούν τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, (για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες). Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies Marketing

Τα Cookies στόχευσης και διαφήμισης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειές σας στον διαδικτυακό τόπο. Σκοπός είναι να συλλέξουμε πληροφορίες όπως αριθμό επισκεπτών, αριθμό σελίδων που προβλήθηκαν κλπ., ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που σας παρέχονται, ανάλογα τις προτιμήσεις σας. Όσον αφορά τις διαφημίσεις, παρόλο που ο ιστότοπος μας δεν φιλοξενεί διαφημίσεις, όταν επισκεφτείτε κάποιον τρίτο ιστότοπο ή μέσω κοινωνικής δικτύωσης ο οποίος χρησιμοποιεί διαφημίσεις, ενδέχεται να δείτε διαφήμιση που σχετίζεται με τον ιστότοπο μας και κάποιο είδος που είχατε δει κατά την πλοήγησή σας σε αυτόν.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών κλπ. στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του παρέχονται όπως ακριβώς είναι και ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες κλπ., θα παρέχονται χωρίς διακοπή, σφάλματα και λάθη. Δεν εγγυάται ότι το site ή άλλα δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, ούτε εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών κλπ. Το κόστος των πιθανόν διορθώσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος αυτός ούτε η εταιρεία που τον διαχειρίζεται ή τον εκμεταλλεύεται εμπορικά.

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ο ιστότοπος διαθέτει υπερσυνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων ή σχετιζόμενες εφαρμογές τους οποίους δεν ελέγχει ούτε φέρει ευθύνη για την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα των υπηρεσιών και σελίδων που παραπέμπει μέσω «δεσμών» ή hyperlinks ή διαφημιστικών banners.

EΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις και αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Κάθε τροποποίηση των όρων αυτών θα γίνεται μόνον εγγράφως.

Ο χρήστης/επισκέπτης του ιστότοπου που χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς.

Ο ιστότοπος δύναται να επικαιροποιεί και αλλάζει την παρούσα, δημοσιεύοντας την στον ιστότοπο και με αυτόν τον ίδιο τρόπο να ενημερώνει για την επικαιροποίησή της και τις τυχόν αλλαγές της τους χρήστες/επισκέπτες του ιστότοπου.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του ιστότοπου υπόκειται στους Όρους του παρόντος, στην Ελληνική νομοθεσία και στον Κανονισμό Ε.Ε 2016/679 (Γενικό Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων) για την προστασία των φυσικών προσώπων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων αυτού.

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης /χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, o ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Ορισμοί

«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (“ΓΚΠΔ”)» – κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018, και κάθε αναφορά σε αυτόν θα πρέπει να ερμηνεύεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την εθνική εφαρμοστική νομοθεσία.

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)  το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

«Συνεργάτες»: Φυσικά πρόσωπα με τα οποία τα Coiffure Awards ενδέχεται να διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση ή συμβατική σχέση ή συνεργασία.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.